สอบถาม หรือ ลองเข้าเล่นสามารถสแกนผ่าน QR Code ได้เลย!!